13cm.thoai

Tin nhắn hồ sơ Vodka trên từng cây số Các bài đăng Thông tin

  • Làm ca đêm. Khổ vcc, nhưng vì trời nóng anh em có cái uống nên phải cố
    Nâng cao vấn đề trách nhiệm. Tao cần 1 hộp ba con sâu hương hoa quả. Đứa nào bán thì hộp tao nhé tao bắn địa chỉ. Đặc biệt đứa nào kiếm đc ba con sâu loại dạ quang thì tao cảm ơn và hậu tạ.
    Qua tết sức khỏe đi xuống. Yếu đuối vcl toàn đc có 2 phút. Cảm thấy muốn chặt mẹ cu. Tiện thể hỏi có chỗ nào tệp filler cu cho to ra không.
  • đợi tí tml.....
  • đợi tí tml.....
  • đợi tí tml.....
Top