Đà Nẵng Trao đổi em rau văn phòng da trắng

bavuong081111

Trẩu tre
Em này không phải hàng, là rau văn phòng công việc ổn định, đi kín, người Quảng Nam, làm tại Đà Nẵng. Thời gian thoải mái, phục vụ như n.y. 500k/2h, qua đêm chúng mày tự thương lượng giá cả, em ấy làm tốt thì chúng mày có thể thưởng thêm. Vì em ko đi khách và là dân văn phòng, chưa có ck con nên hàng họ khá đẹp và khít, da khá trắng.
Tao cần trao đổi em tương đương vậy, sinh viên càng tốt, chúng mày có rau thì hãy làm thủ tục đầy đủ và mật thư cho tao nhé để trao đổi rau.


OV0Z7.md.jpg
03492262...00 Zalo nhé. Ib tao trao đổi
 

marwin1991

Trẩu tre
Em này không phải hàng, là rau văn phòng công việc ổn định, đi kín, người Quảng Nam, làm tại Đà Nẵng. Thời gian thoải mái, phục vụ như n.y. 500k/2h, qua đêm chúng mày tự thương lượng giá cả, em ấy làm tốt thì chúng mày có thể thưởng thêm. Vì em ko đi khách và là dân văn phòng, chưa có ck con nên hàng họ khá đẹp và khít, da khá trắng.
Tao cần trao đổi em tương đương vậy, sinh viên càng tốt, chúng mày có rau thì hãy làm thủ tục đầy đủ và mật thư cho tao nhé để trao đổi rau.


OV0Z7.md.jpg
Cho tao xin thông tim
 

Nam.n.lhu

Trẻ trâu
Em này không phải hàng, là rau văn phòng công việc ổn định, đi kín, người Quảng Nam, làm tại Đà Nẵng. Thời gian thoải mái, phục vụ như n.y. 500k/2h, qua đêm chúng mày tự thương lượng giá cả, em ấy làm tốt thì chúng mày có thể thưởng thêm. Vì em ko đi khách và là dân văn phòng, chưa có ck con nên hàng họ khá đẹp và khít, da khá trắng.
Tao cần trao đổi em tương đương vậy, sinh viên càng tốt, chúng mày có rau thì hãy làm thủ tục đầy đủ và mật thư cho tao nhé để trao đổi rau.


OV0Z7.md.jpg
Share mình em văn phòng nhé. 0337106181
 

Nam.n.lhu

Trẻ trâu
Cho mình
Em này không phải hàng, là rau văn phòng công việc ổn định, đi kín, người Quảng Nam, làm tại Đà Nẵng. Thời gian thoải mái, phục vụ như n.y. 500k/2h, qua đêm chúng mày tự thương lượng giá cả, em ấy làm tốt thì chúng mày có thể thưởng thêm. Vì em ko đi khách và là dân văn phòng, chưa có ck con nên hàng họ khá đẹp và khít, da khá trắng.
Tao cần trao đổi em tương đương vậy, sinh viên càng tốt, chúng mày có rau thì hãy làm thủ tục đầy đủ và mật thư cho tao nhé để trao đổi rau.


OV0Z7.md.jpg
cho mình xin thông tin nhé, số zalo mình: 0337106181
 
Em này không phải hàng, là rau văn phòng công việc ổn định, đi kín, người Quảng Nam, làm tại Đà Nẵng. Thời gian thoải mái, phục vụ như n.y. 500k/2h, qua đêm chúng mày tự thương lượng giá cả, em ấy làm tốt thì chúng mày có thể thưởng thêm. Vì em ko đi khách và là dân văn phòng, chưa có ck con nên hàng họ khá đẹp và khít, da khá trắng.
Tao cần trao đổi em tương đương vậy, sinh viên càng tốt, chúng mày có rau thì hãy làm thủ tục đầy đủ và mật thư cho tao nhé để trao đổi rau.


OV0Z7.md.jpg
trao đổi cùng tao nào
 

phanthan00

Trẩu tre
Em này không phải hàng, là rau văn phòng công việc ổn định, đi kín, người Quảng Nam, làm tại Đà Nẵng. Thời gian thoải mái, phục vụ như n.y. 500k/2h, qua đêm chúng mày tự thương lượng giá cả, em ấy làm tốt thì chúng mày có thể thưởng thêm. Vì em ko đi khách và là dân văn phòng, chưa có ck con nên hàng họ khá đẹp và khít, da khá trắng.
Tao cần trao đổi em tương đương vậy, sinh viên càng tốt, chúng mày có rau thì hãy làm thủ tục đầy đủ và mật thư cho tao nhé để trao đổi rau.


OV0Z7.md.jpg
Em này không phải hàng, là rau văn phòng công việc ổn định, đi kín, người Quảng Nam, làm tại Đà Nẵng. Thời gian thoải mái, phục vụ như n.y. 500k/2h, qua đêm chúng mày tự thương lượng giá cả, em ấy làm tốt thì chúng mày có thể thưởng thêm. Vì em ko đi khách và là dân văn phòng, chưa có ck con nên hàng họ khá đẹp và khít, da khá trắng.
Tao cần trao đổi em tương đương vậy, sinh viên càng tốt, chúng mày có rau thì hãy làm thủ tục đầy đủ và mật thư cho tao nhé để trao đổi rau.


OV0Z7.md.jpg
 

Tonyluck

Già trâu
Em này không phải hàng, là rau văn phòng công việc ổn định, đi kín, người Quảng Nam, làm tại Đà Nẵng. Thời gian thoải mái, phục vụ như n.y. 500k/2h, qua đêm chúng mày tự thương lượng giá cả, em ấy làm tốt thì chúng mày có thể thưởng thêm. Vì em ko đi khách và là dân văn phòng, chưa có ck con nên hàng họ khá đẹp và khít, da khá trắng.
Tao cần trao đổi em tương đương vậy, sinh viên càng tốt, chúng mày có rau thì hãy làm thủ tục đầy đủ và mật thư cho tao nhé để trao đổi rau.


OV0Z7.md.jpg
Đã vodka cho info em này nhé. Mong tin Thanks
 

giaitrietc1

Trẩu tre
Em này không phải hàng, là rau văn phòng công việc ổn định, đi kín, người Quảng Nam, làm tại Đà Nẵng. Thời gian thoải mái, phục vụ như n.y. 500k/2h, qua đêm chúng mày tự thương lượng giá cả, em ấy làm tốt thì chúng mày có thể thưởng thêm. Vì em ko đi khách và là dân văn phòng, chưa có ck con nên hàng họ khá đẹp và khít, da khá trắng.
Tao cần trao đổi em tương đương vậy, sinh viên càng tốt, chúng mày có rau thì hãy làm thủ tục đầy đủ và mật thư cho tao nhé để trao đổi rau.


OV0Z7.md.jpg
ib tớ nhé
 
Em này không phải hàng, là rau văn phòng công việc ổn định, đi kín, người Quảng Nam, làm tại Đà Nẵng. Thời gian thoải mái, phục vụ như n.y. 500k/2h, qua đêm chúng mày tự thương lượng giá cả, em ấy làm tốt thì chúng mày có thể thưởng thêm. Vì em ko đi khách và là dân văn phòng, chưa có ck con nên hàng họ khá đẹp và khít, da khá trắng.
Tao cần trao đổi em tương đương vậy, sinh viên càng tốt, chúng mày có rau thì hãy làm thủ tục đầy đủ và mật thư cho tao nhé để trao đổi rau.


OV0Z7.md.jpg
Inb
 
Top