Tinder Tinder Hải Phòng

longntt

Đầu đường xó chợ
Vừa về hp để phát triển vựa rau, thế lol nào bị cách li tại nhà 14 ngày :vozvn (19):
 

Vqn007

Già trâu
E này gặp từ đợt vẫn dùng nghệ danh cũ ở 555NBK,hàng họ bt,có hút thuốc nên k thíc lắm,đc cái nhiệt tình,t nện lâu ra còn gạ bỏ bao ra chơi cho ra nhanh nhưng chùn k dám thử
Nghe rau gạ nhiều khi còn hơi chùn ấy chứ còn là mấy em hàng này :)))
 

Darklotus

Trẩu tre
E này gặp từ đợt vẫn dùng nghệ danh cũ ở 555NBK,hàng họ bt,có hút thuốc nên k thíc lắm,đc cái nhiệt tình,t nện lâu ra còn gạ bỏ bao ra chơi cho ra nhanh nhưng chùn k dám thử
Bé này nhiệt tình. Mà bỏ bao thì thôi. Nhường thằng sau
 
Top