Hà Nội Share e sgm gần time 0 nốt.

beoxxx

Ban truyền thông hội Tam Hoàng
Có em sgm tinder dễ chén. T gạ phát ăn ngay k mất gì 0 nốt. Nhưng mà n tận time hơi xa vs k được ngon cho lắm. Nên share cho thằng nào gần đấy nhé. Chỉ share cho 2 thằng thôi.
share cho tao với nha TML
 
Top