Quan điểm của chùa Bề Đề về sự kiện Đồng Tâm

Vô Cảm

Học viện Đạo Lý - Phó Phòng công tác HS - SV
Địt mẹ tóm lại thằng nào hiểu luật vào phán cho tao nghe xem bọn phe Kình lĩnh bao nhiêu năm hay tử hình.
 

hoangbeohn

Thanh niên hoi
Địt mẹ tóm lại thằng nào hiểu luật vào phán cho tao nghe xem bọn phe Kình lĩnh bao nhiêu năm hay tử hình.
Tử hình thì tối đa 2 thằng trực tiếp giết người. Những thằng còn lại thì RŨ TÙ, vì toàn tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, có hành vi côn đồ, làm chết 2 người trở lên, gây hậu quả nghiêm trọng.... Áp bất kỳ khoản nào thì đều kịch khung.
 

Vô Cảm

Học viện Đạo Lý - Phó Phòng công tác HS - SV
Tử hình thì tối đa 2 thằng trực tiếp giết người. Những thằng còn lại thì RŨ TÙ, vì toàn tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, có hành vi côn đồ, làm chết 2 người trở lên, gây hậu quả nghiêm trọng.... Áp bất kỳ khoản nào thì đều kịch khung.
Phải cho chung thân + tiêm hết.
 
Top