Ông nào húp chưa ???

Manhboss

Nguyên trưởng khoa Ngoại ngữ
cháo thì ngày nào t cũng húp, còn em này thì chưa.
 
Top