KHÔNG COPY/PASTE nội dung để spam

ManhThuong

Trùm trong ao hồ
Sói Ca
tao đề nghị mấy tml ko copy/paste nội dung để spam cái forum này.
bài phải do mày tự viết, nếu nội dung của bài viết đã xuất hiện ở web khác sẽ bị xoá + ban nick do spam.
Tóm lại: chỉ 1 qui định thôi: ko copy/paste nội dung để spam
ko copy/paste nội dung để spam
ko copy/paste nội dung để spam
ko copy/paste nội dung để spam
ko copy/paste nội dung để spam
ko copy/paste nội dung để spam
ko copy/paste nội dung để spam
ko copy/paste nội dung để spam

:vozvn (53)::vozvn (53)::vozvn (53):
 
Top