Học viện đạo lý Giám đốc học viện đã thành tâm sám hối

Chariot tái sinh

Phó trụ trì chùa Bề Đề
Sáng nay, ngày 07/11/2019, ThS. @Mai đánh ăn tich – Giám đốc học viện đạo lý Bề Đề đã đến Văn phòng ban trị sự chùa Bề Đề, xin được trực tiếp thành tâm sám hối đến chư Tôn đức lãnh đạo chùa Bề Đề, Tăng Ni, Phật tử và cộng đồng mạng.Thừa lệnh Hòa thượng @Lỗ Đông Thích, trụ trì chùa Bề Đề, thầy @Dung Dị Tiểu Ca, trưởng ban tuyên giáo nhà chùa đã tiếp nhận lời sám hối của ThS. @Mai đánh ăn tich , cùng tham gia có hộ pháp @Solider unknown – Ủy viên Hội đồng trị sự, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự chùa Bề Đề.

Trong buổi làm việc sau khi bày tỏ lỗi lầm, giám đốc học viện đã chắp tay thành khẩn xin sám hối Tam Bảo, sám hối toàn thể Tăng Ni về những phát ngôn và sai phạm về quản lý trong thời gian qua, sau khi nhận được những lời chỉ dạy của chư Tăng, đã soi xét lại toàn bộ lỗi lầm trong quá khứ và nhận thấy đây là một nghiệp duyên của cuộc đời ông. Xin hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ có những hành động, suy nghĩ không đúng. Ông Tích cũng mong muốn thời gian tới sẽ làm được điều gì đó đóng góp cho Đạo Phật như một sự chân thành để bù đắp và để chuyển hóa những nghiệp duyên của bản thân. Hôm nay, xin tha thiết sám hối và mong rằng chư Tôn đức lãnh đạo nhà chùa, chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử, cộng đồng mạng hoan hỷ bỏ qua.

Trước sự thành tâm sám hối của ThS. Tích, thầy Dung Dị cũng có lời chia sẻ với ông Tích cũng cần phải rất thận trọng trong các phát ngôn, các bài giảng khi chưa thực sự có những hiểu biết sâu sắc, chưa có cái nhìn thấu suốt về nền giáo lý trong sáng và vĩ đại như Đạo Phật, vai trò của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong lịch sử dân tộc và những giá trị đóng góp của Phật giáo cho sự phát triển đất nước.
 

ALau

Người đến từ Triều Tiên
Nam mô bổn sư đồng chí Thích ca Mâu ni
 

vctoan4

Trợ lý giám đốc Học Viện Đạo Lý

haizz thầy công bố trễ tý thì mọi thứ đã reset
 

Namthan1987

Già làng
Sáng nay, ngày 07/11/2019, ThS. @Mai đánh ăn tich – Giám đốc học viện đạo lý Bề Đề đã đến Văn phòng ban trị sự chùa Bề Đề, xin được trực tiếp thành tâm sám hối đến chư Tôn đức lãnh đạo chùa Bề Đề, Tăng Ni, Phật tử và cộng đồng mạng.Thừa lệnh Hòa thượng @Lỗ Đông Thích, trụ trì chùa Bề Đề, thầy @Dung Dị Tiểu Ca, trưởng ban tuyên giáo nhà chùa đã tiếp nhận lời sám hối của ThS. @Mai đánh ăn tich , cùng tham gia có hộ pháp @Solider unknown – Ủy viên Hội đồng trị sự, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự chùa Bề Đề.

Trong buổi làm việc sau khi bày tỏ lỗi lầm, giám đốc học viện đã chắp tay thành khẩn xin sám hối Tam Bảo, sám hối toàn thể Tăng Ni về những phát ngôn và sai phạm về quản lý trong thời gian qua, sau khi nhận được những lời chỉ dạy của chư Tăng, đã soi xét lại toàn bộ lỗi lầm trong quá khứ và nhận thấy đây là một nghiệp duyên của cuộc đời ông. Xin hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ có những hành động, suy nghĩ không đúng. Ông Tích cũng mong muốn thời gian tới sẽ làm được điều gì đó đóng góp cho Đạo Phật như một sự chân thành để bù đắp và để chuyển hóa những nghiệp duyên của bản thân. Hôm nay, xin tha thiết sám hối và mong rằng chư Tôn đức lãnh đạo nhà chùa, chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử, cộng đồng mạng hoan hỷ bỏ qua.

Trước sự thành tâm sám hối của ThS. Tích, thầy Dung Dị cũng có lời chia sẻ với ông Tích cũng cần phải rất thận trọng trong các phát ngôn, các bài giảng khi chưa thực sự có những hiểu biết sâu sắc, chưa có cái nhìn thấu suốt về nền giáo lý trong sáng và vĩ đại như Đạo Phật, vai trò của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong lịch sử dân tộc và những giá trị đóng góp của Phật giáo cho sự phát triển đất nước.
Sáng nay, ngày 07/11/2019, ThS. @Mai đánh ăn tich – Giám đốc học viện đạo lý Bề Đề đã đến Văn phòng ban trị sự chùa Bề Đề, xin được trực tiếp thành tâm sám hối đến chư Tôn đức lãnh đạo chùa Bề Đề, Tăng Ni, Phật tử và cộng đồng mạng.Thừa lệnh Hòa thượng @Lỗ Đông Thích, trụ trì chùa Bề Đề, thầy @Dung Dị Tiểu Ca, trưởng ban tuyên giáo nhà chùa đã tiếp nhận lời sám hối của ThS. @Mai đánh ăn tich , cùng tham gia có hộ pháp @Solider unknown – Ủy viên Hội đồng trị sự, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự chùa Bề Đề.

Trong buổi làm việc sau khi bày tỏ lỗi lầm, giám đốc học viện đã chắp tay thành khẩn xin sám hối Tam Bảo, sám hối toàn thể Tăng Ni về những phát ngôn và sai phạm về quản lý trong thời gian qua, sau khi nhận được những lời chỉ dạy của chư Tăng, đã soi xét lại toàn bộ lỗi lầm trong quá khứ và nhận thấy đây là một nghiệp duyên của cuộc đời ông. Xin hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ có những hành động, suy nghĩ không đúng. Ông Tích cũng mong muốn thời gian tới sẽ làm được điều gì đó đóng góp cho Đạo Phật như một sự chân thành để bù đắp và để chuyển hóa những nghiệp duyên của bản thân. Hôm nay, xin tha thiết sám hối và mong rằng chư Tôn đức lãnh đạo nhà chùa, chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử, cộng đồng mạng hoan hỷ bỏ qua.

Trước sự thành tâm sám hối của ThS. Tích, thầy Dung Dị cũng có lời chia sẻ với ông Tích cũng cần phải rất thận trọng trong các phát ngôn, các bài giảng khi chưa thực sự có những hiểu biết sâu sắc, chưa có cái nhìn thấu suốt về nền giáo lý trong sáng và vĩ đại như Đạo Phật, vai trò của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong lịch sử dân tộc và những giá trị đóng góp của Phật giáo cho sự phát triển đất nước.
@Chariot tái sinh biên bài nể vcl
 

thichdanba

Lò Gốm Bát Tràng
Hoan hỷ Hoan hỷ
Thế là Club Hội Tam Kê tụi tao lại sắp có chỗ đưa chân rửa gà rồi =))
 
Top