FWB /ONS/ GWTF là gì?

Emla10

Trẩu tre
Gwtl là tml việt nam nào chế ra chứ thế giới đéo có định nghĩa như vậy. Chỉ là phrase nghĩa kiểu như người ta sao thì mình theo vậy.
 
Top