Dành cho thằng nào cần info.

Satthutenlam

Lâm địt bùng
TML nào hay theo dõi tao thì sẽ biết tao địt đc nhiều em. EM này tao share, ib cho tao.
Lưuý: Vì lý do cá nhân nên tao chỉ share trong 1 giờ thôi.
Đóng nhé
có em nào share cho t xin 1 em đi tml, vk rồi đấy, có gì hậu tạ mày sau
 
Top