Cứu tao gấp lắm

Hungcakho

Người tử tế
Cách giải quyết bây giờ là khai thật em rau......bảo nó là nếu em chấp nhận thì đẻ, anh có trách nhiệm, sau này em lấy ck thì con anh nuôi hoặc em nuôi ( nhưng anh có trách nhiệm )

Còn vk mày có hai giải pháp : một là giấu và âm thầm chu cấp cho con, hai là khai thật xin khoan hồng

Tao dám chắc trong đầu mày nghĩ là đưa em rau kia đi phá ! Tao khuyên không phải cho mày mà cho thằng khác lần sau có gặp thì xử lý " nhân tính " và " trách nhiệm " như một con người.......Còn nếu là con vật thì tao không ý kiến :vozvn (25):
 

anhle

Chủ tịch công đoàn lao động Xamvn
đây gọi là điều gì đến sẽ phải đến! Từ đây đời mày sẽ thay đổi, theo hướng nào thì tao chưa rõ!!
 

zai17cm

Đầu đường xó chợ
Giờ khoa học hiện đại, xạc định phải con mày hay không đơn giản mà... Nếu đúng thì chu cấp đi tml.
 
Top