Chúng m có thể đoán hàng này của t đi bao nhiêu chim rồi k?

Top