Chán gái

Gicungdc2122

Trẩu tre
Mấy ngày gần đây, lên tinder marth dc kha khá các em, nhưng toàn đứt gánh giữa đường. Đâm chán éo tả dc. Đăng đàn xem có cao nhân nào giao lưu trao đổi cho đỡ chán. Ae mật thư nhé.
 
Top