8/11/2019 Thảo luận chốt số XSMB

Locphatdoor68

Checker mới lớn
03.09.11.12.17.19.21.27.30.31.32.36.37.56.61.64.68.70.72.73.82.86.87.88.89.90.91.93.99x50k =>01.02.08.10.18.20.22.23.26.38.39.62.63.66.68.69.77.78.80.83.96.98 x 100k => 22.77.62.66.83.96.x 200k => 98 x 500k lô: 98 x 100d lô : 95-96-86 x 50d
dkm phang con đề lọt khe...may vẫn ăn 100d lô rơi gỡ vốn ko thì vỡ cmn mồm
 

Ngạo thuơng sinh

Checker mới lớn
03.09.11.12.17.19.21.27.30.31.32.36.37.56.61.64.68.70.72.73.82.86.87.88.89.90.91.93.99x50k =>01.02.08.10.18.20.22.23.26.38.39.62.63.66.68.69.77.78.80.83.96.98 x 100k => 22.77.62.66.83.96.x 200k => 98 x 500k lô: 98 x 100d lô : 95-96-86 x 50d
dkm phang con đề lọt khe...may vẫn ăn 100d lô rơi gỡ vốn ko thì vỡ cmn mồm
Đánh nhiều đề vl
 

Locphatdoor68

Checker mới lớn
Dây đỏ về rồi đấy , quất đê đang ăn lô thì bỏ đề đi
cứ mạnh tay gấp thếp cái là lại oảng...dm giờ run tay lắm rồi m...nếu ngon đỏ trong 1 tuần là vào bờ thôi...mà cứ dc 1-2 hôm đỏ sau đánh mạnh là lại oẳng
 
Top