25/02 - Cặp Lô K3N - ĐM Đồng!

kemaulanh1996

Checker mới lớn
Bỏ đánh lô 1 ngày nhẹ cả đầu, thua cmn 700d lô nên nghỉ 1 time cho nhẹ đầu, năm ngoái thụt th chủ lô 7-8 xịch h mà cố là trả nó hết
 
Top