skyvenus123

Tin nhắn hồ sơ Vodka trên từng cây số Các bài đăng Thông tin

  • Đéo quan trọng là tuổi nhiều hay ít , quan trọng mày có bản lĩnh mà bơi giữa biển khơi không ? Đéo quan trọng là mày nghèo hay giàu , quan trọng là mày sống phải có chất :(
    Tao đã nếm đủ 4 vị của cuộc đời :đắng cay chua ngọt ở cái tuổi gọi là 24 !
  • đợi tí tml.....
  • đợi tí tml.....
  • đợi tí tml.....
Top