mabu86
Điểm tín nhiệm
37

Tin nhắn hồ sơ Vodka trên từng cây số Các bài đăng Thông tin

  • Joker: ...Ba cái thứ đạo đức, luật lệ của bọn chúng… chỉ là một tấn trò hề, vừa gặp chuyện là rơi rụng hết.Chúng chỉ tốt đẹp khi sự đời vẫn còn trong tầm với để tao cho mày thấy. Khi gặp chuyện ngặt nghèo, những những cái con người văn minh này chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau. Hiểu không? tao không phải quái vật tao chỉ đi trước thời đại thôi.
  • đợi tí tml.....
  • đợi tí tml.....
  • đợi tí tml.....
Top